Đóng

Ý nghĩa logo

Ý nghĩa logo

Ý NGHĨA LOGO SAIGONRES

LOGO300

√ Hình dáng tổng thể: Chữ S cách điệu là chữ cái đầu của tên giao dịch: “SAIGON REAL – ESTATE JOINT STOCK COMPANY”, chữ S trong phạm vi rộng là đất nước Việt Nam nói lên phạm vi hoạt động trên cả đất nước của Công ty

√ Hình lục giác: Bố cục hình cân bằng và luôn ở trạng thái động.

√ Hai phần đặc và rỗng hòa quyện vào nhau thể hiện sự hòa hợp âm và dương, tạo hiệu quả thị giác liên tục vận động. Ý nghĩa cho sự năng động của công ty trong một tổ chức thống nhất, cân bằng và ổn định.

√ Phần trên của chữ S: Hình chữ “r” cách điệu lấy từ chữ “REAL – ESTATE” (Địa ốc) tạo dáng ngôi nhà, là công trình kiến trúc đặc thù của ngành xây dựng. Hình dáng những mũi tên hướng lên nối tiếp nhau, mang ý nghĩa không ngừng vươn lên.

√ Phần dưới của chữ S: cách điệu hình chữ “J” lấy từ chữ “JOINT STOCK” (Cổ phần) mang hình dáng những mũi tên nối tiếp nhau tạo thế bền vững.

√ Sọc ngang: thể hiện những tầng địa chất. Ý nghĩa về chinh phục độ sâu để tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển và cho các công trình vươn cao.

√ Màu nâu đất: Màu đặc trưng của đất, thể hiện sự đặc thù của ngành xây dựng.

Màu đỏ của chữ “SAIGONRES GROUP”: Là màu của sự thành công và làm nổi bật tên giao dịch của công ty.